Zekerheid

We hebben ons aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Wij hanteren het anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie. Deze brancheorganisatie voor uitzendbureaus ondersteunt en behartigt de belangen van ruim 900 mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche. De NBBU controleert actief of alle leden betrouwbare en professionele ondernemingen zijn die volgens de wet- en regelgeving werken. We moeten, terecht, aan strenge eisen voldoen om ons lid te mogen noemen.

Een onderdeel hiervan is het SNA-keurmerk. De Stichting Normering Arbeid verstrekt het SNA-keurmerk op basis van de normen die zijn vastgelegd in NEN 4400-1. Met strenge en regelmatige inspecties controleert de SNA of ondernemingen voldoen aan de verplichtingen. Het doel van het SNA-keurmerk is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers. RTL Uitzendgroep draagt het SNA-keurmerk.

Hiernaast gebruiken wij een g-rekening. Hiervan betalen wij de loonheffing en btw aan de Belastingdienst, zo blijven opdrachtgevers gevrijwaard voor eventuele naheffingen. Daarnaast ontvangen wij iedere 3 maanden een WKA-verklaring van de Belastingdienst.